website templates free download

СГРАДНИ
ИНСТАЛАЦИИ
и АВТОМАТИЗАЦИЯ

Инженеринг, Изпълнение

части ЕЛЕКТРО, СЛАБОТОКОВИ, КИПиА, iSMART системи

УСЛУГИ / Сградни електро инсталации

Mobirise

СГРАДНИ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ

+ Автоматизация и iSMART контрол

Изпълняваме по отделно и комплексно всички видове електро сградни инсталации в индустриални сгради, складове, административни сгради, офиси, жилищни сгради и частни домове...

Изпълнени над 150 отделни сградни електро инсталации ниско напрежение. Една задължителна част от всяка сграда и според нас една от най-важните инсталации, вдъхваща живот на сградите, даваща светлина и енергия

Изпълнени над 500 модулни електро табла с високо качество на вътрешната комутация 

Изпълнени над 50 инсталации против обледеняване на покриви и външни площи

С навлизането на соларната технология и електромобилите имаме вече изпълнени над 20 правотокови DC инсталации

УСЛУГИ / Сградни слаботокови инсталации

Mobirise

СГРАДНИ СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

+ Автоматизация и iSMART контрол

Изпълняваме по отделно и комплексно всички видове слаботокови сградни инсталации в индустриални сгради, складове, административни сгради, офиси, жилищни сгради и частни домове...

Изпълнени над 100 сигнално-охранителни инсталации. Една задължителна част от всяка сграда, даваща спокойствие и сигурност

Изпълнени над 50 сградни системи за детекция на пожар и газ

Изпълнени над 150 структурни кабелни системи (медни и оптични) и над 100 завършени комуникационни шкафа с пасивно оборудване 

Изпълнении над 20 многозонови MESH инсталации за безжична WiFi свързаност

Изпълнени над 20 озвучителни системи за търговски обекти и над 30 аудио/видео многозонови системи за домове и офиси

УСЛУГИ / Сграден контрол и автоматизация

Mobirise

СГРАДЕН КОНТРОЛ и АВТОМАТИЗАЦИЯ

+ iSMART контрол

Изпълняваме по отделно и комплексно всички видове сградни инсталации за контрол и автоматизация в индустриални сгради, складове, административни сгради, офиси, жилищни сгради и частни домове...

Изпълнени над 30 системи за сградна инсталация по KNX/EIB стандарт

Изпълнени 6 комплексни системи за сградно управление, тип BMS

Изпълнени над 20 комплексни системи за домашна/офис автоматизация и контрол на база KNX стандарт и над 30 системи на база безжична (WiFi, RF) комуникация на модулите

УСЛУГИ / Осветителни инсталации и LED решения

Mobirise

ОСВЕТИТЕЛНИ LED РЕШЕНИЯ

+ Автоматизация и iSMART контрол

Изпълняваме по отделно и комплексно всички видове осветителни инсталации в индустриални сгради, складове, административни сгради, офиси, жилищни сгради и частни домове. Проектираме и изпълняваме индивидуални осветителни инсталации...

Задължителна част от модерния интериор са LED решенията

Изпълнени над 30 фасадни, градински LED инсталации

В модерните общи плащо все по-често изграждаме нестандартни LED арт инсталации и LED скулптури

Изпълнение на 10 инсталации с LED екрани

УСЛУГИ / Сградни електро инсталации

Mobirise

ПАРКОВИ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ

+ Автоматизация и iSMART контрол

Изпълняваме по отделно и комплексно всички видове електро и слаботокови паркови инсталации...

Изпълнени над 7000 метра подземни кабелни трасета и тръбни колектори

Изпълнени над 100 модулни подземни шахти за електро и слаботокови инсталации

Изпълнени над 10 комплексни електро паркови инсталации

Изпълнени над 10 системи за паркови озвучаване

Изпълняваме системи за контлол и автоматизация на парково осветление

УСЛУГИ / Монтажни и инсталационни дейности

Mobirise

МОНТАЖИ и ИНСТАЛАЦИИ

+ Инструментална база, Сервиз електроника, Производствен цех

Изпълняваме и само монтажи и инсталационни дейности. Участваме ежедневно в чужди проекти като инженеринг и професионални монтажи. Гъвкави монтажпи екипи оборудвани с широка гама от инструментални окомплектовки извършват голям набор от монтажни услеги, а нашите техници и инженери се справят със сложни инсталаци на хардуер и софтуер

Участвали сме в над 400 отделни монтажа по сградни електро и слаботокови инсталации

Участвали сме в над 100 отделни монтажа по интериори на търговски и офисни площи

Участвали сме в над 50 отделни монтажа по сглобяеми метални конструкции

Участвали сме в над 80 отделни монтажа по системи за вибро- и звукоизолация

Какво е iNSTALATOR

... Монтажници, Инсталатори, Техници и Инженери 

Ние сме удобни за справяне с инженерно-технически, инсталационни и монтажни проблеми/задачи във всеки един проект от етапа на планиране и моделиране, през подробно техническо проектиране до изграждане и предаване на обекта. Независимо дали става въпрос за изграждане на цялостна съвкупност от системи и инсталации, отделна инсталация или само отделни модули, надграждане на същестуващи инсталации или дори само помощ при изпълнението, ако е свързано с професионални монтажни и инсталационни дейности, iNSTALATOR ще го направи!

Ние предлагаме професионално инженеринг, системно интегриране и монтажно-инсталационни дейности във всички сектори и индустрии. Опита ни да създаваме инженерно-техническо решение с екперти, да намираме подходящата технология и материали, да моделираме дори най-дребните монтажни и инсталационни детайли, да създаваме подробни работни процедури, да квалифицираме и преквалифицираме монтажници и инсталатори... всичко това правено с желание и страст, ни прави една от най-гъвкавите и способни да се адаптират към всеки обект компании в страната.

Услугата ни е приятелска и проективна. Комуникираме ефективно с всички други звена в инвестиционния процес: архитекти, конструктори, инженери, дизайнери и всички други. Активни сме в комуникацията с клиента, даваме предложения, движим процеса и то по възможно най-лесния, удобен и простичък начин. Обичаме да държим клиентите си "на светло" и да им обясняваме всяка наша стъпка. Правим много повече от необходимото за да сме спокойни и сигурни, че нашите клиенти и свързани с проекта лица са информирани, че са съгласували нашите решения, график и методи на изпълнение. iNSTALATOR работи с всички!

Някои от изпълнените обекти

за перода 2005~2019 година

ОБЕКТ година
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ МЕБЕЛЕН САЛОН ЕНИКОМ, гр. СОФИЯ, бул. ЛОМСКО ШОСЕ
Комплексно изпълнение на всички слаботокови инсталации
2005
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ МЕБЕЛЕН САЛОН АИКО, гр. СОФИЯ, бул. ЕВРОПА
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2006
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ МЕБЕЛЕН САЛОН ЕНИКОМ, гр. СОФИЯ, ж.к. ДРУЖБА 
Комплексно изпълнение на всички слаботокови инсталации
2007
ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР МЕБЕЛЕН САЛОН АИКО, гр. СОФИЯ, бул. ЕВРОПА
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2008
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ МЕБЕЛЕН САЛОН АИКО, гр. СТАРА ЗАГОРА
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2008
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ МЕБЕЛЕН САЛОН МОББО, гр. СТАРА ЗАГОРА
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2008
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ МЕБЕЛЕН САЛОН АИКО, гр. БУРГАС
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2009
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ МЕБЕЛЕН САЛОН МОББО, гр. БУРГАС
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2009
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ПРАКТИС, гр. ХАСКОВО
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2010
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ЗОРА, гр. БУРГАС
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2010
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС ЛИРА ТЕРМАЛ, гр. ДОБРИНИЩЕ
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2010
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС (34 апартамента), гр.СОФИЯ, ж.к ЛАГЕРА
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2010
ЖИЛИЩЕН СГРАДА (11 апартамента), гр.СОФИЯ , ж.к. МЛАДОСТ
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2011
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ОФИС 1, гр. СОФИЯ, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ
Изпълнение на слаботокови инсталации
2011
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС (22 апартамента), гр.СОФИЯ, ж.к ЛЮЛИН
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2011
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ КАРЕ ДИЗАЙН, гр. СОФИЯ, ж.к. МЛАДОСТ
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2012
ЖИЛИЩЕН СГРАДА (5 апартамента), гр.СОФИЯ , кв. ГЕО МИЛЕВ
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2012
ЖИЛИЩЕН СГРАДА, гр.СОФИЯ , кв. КРЪСТОВА ВАДА
Доставка и монтаж на КТП
2013
ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВЕН КОМЛЕКС ГУМ ЛОВЕЧ, гр. ЛОВЕЧ
Монтажи по електро инсталации
2013
ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВЕН КОМЛЕКС ГУМ ЛОВЕЧ, гр. ЛОВЕЧ
Доставка и монтаж на КТП
2013
ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВЕН КОМЛЕКС МОЛ ГАБРОВО, гр. ГАБРОВО
Монтажи по електро инсталации
2013
МЕРКИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОУ ХРИСТО БОТЕВ, гр. СЛИВЕН
Монтажи по електро инсталации и ел.табла
2014
МЕРКИ ДОСТЪПНА СРЕДА ОУ ХРИСТО БОТЕВ, гр. СЛИВЕН
Изпълнение на асансьорна уредба и рампа
2014
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ МЕБЕЛЕН САЛОН ЕНИКОМ, гр. СОФИЯ, ж.к. ЛЮЛИН
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2015
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ КАРЕ ДИЗАЙН, гр. СОФИЯ, ж.к. ЛЮЛИН
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2015
ОБЩЕЖИТИЯ АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр. БЛАГОЕВГРАД
Комплексно изпълнение на система за контрол на достъпа
2016
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, гр. СОФИЯ, ул. ПАРЧЕВИЧ
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2017
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, гр. СОФИЯ, ул. НЕОФИТ РИЛСКИ
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2017
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ГАРАНТ ДИЗАЙН, гр. СОФИЯ, ж.к. ДРУЖБА
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2018
ЖИЛИЩЕН СГРАДА (9 апартамента), гр.СОФИЯ , ж.к. ДРУЖБА
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2018
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ КАРЕ ДИЗАЙН, гр. СОФИЯ, ж.к. ДРУЖБА
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации
2018
АКУСТИЧНИ СТУДИА CREATIVE, гр. СОФИЯ, БИЗНЕС ПАРК
Довършителни работи по студия, изработка на интериора
2019
ШУМОИЗОЛАЦИЯ (Жилищна сграда), гр. СОФИЯ , кв. ЛОЗЕНЕЦ
Изпълнение на шумоизолация по стени
2019
АКУСТИЧНО СТУДИО SOUND NINJA, гр. СОФИЯ
Комплексно изпълнение на акустично студио и инсталации
2019
ШУМОИЗОЛАЦИЯ (Жилищна сграда), гр. ПЛОВДИВ
Изпълнение на шумоизолация по стени
2019
ИНТЕРИОРНА ИНСТАЛАЦИЯ CREATIVE, гр. СОФИЯ , БИЗНЕС ПАРК
Изпълнение на арт-акустична интериорна инсталация по индивидуален проект
2019
ШУМОИЗОЛАЦИЯ (Жилищни сгради), гр. СОФИЯ , м. КАМБАНИТЕ
Изпълнение на шумоизолация по стени
2019
ЖИЛИЩНА СГРАДА (8 апартамента), гр. СОФИЯ , кв. БОЯНА
Комплексно изпълнение на всички електро и слаботокови инсталации и система УМЕН ДОМ
2018

Email

Ще се свържем с Вас възможно най-бързо

Phone

Mon - Fri 09:00 - 18:00

© Copyright 2005 iNSTALATOR. All Rights Reserved.